ouderbegeleiding

Jij als ouder staat in de gesprekken centraal.

Ik probeer jou een zo zuiver mogelijke spiegel voor te houden, waardoor je jezelf helderder kan gaan zien. Hiermee verandert het zicht op je kind en het knelpunt in de opvoeding. Je komt als vanzelf bij de voor jou en je gezin passende manier om ermee om te gaan.

Verhelderen van de vraag

Verhelderen van het beeld van je kind

Verhelderen van jouw behoeften, patronen, kwaliteiten, idealen en verlangens

Verhelderen van de spiegel tussen jou en je kind