Focussend Opvoeden

Ouders en kinderen zijn samen op weg. De wegen kruisen elkaar en gaan weer uit elkaar. Soms raak je als ouder het zicht op de weg van het kind kwijt of het kruisen van de wegen veroorzaakt botsingen. Dit vraagt om even stil te staan bij vragen als: ´Zijn we op de juiste weg?´,´Hoe kan ik mijn kind helpen zijn eigen weg te gaan?´,´En wat als we elkaar in de weg zitten?´,´Wat hebben de botsingen mij te vertellen?´.

Focussend Opvoeden geeft antwoorden op lastige opvoedvragen door te luisteren naar jezelf en naar je kind.